Inwestycje, oszczędności

Interesują Cię fundusze inwestycyjne, ale nie wiesz, jak zacząć przygodę z nimi? W takim przypadku najlepiej zasięgnąć pomocy sprawdzonego doradcy finansowego. W Majsterii znajdziesz takich specjalistów bez problemu! Wystarczy, że dodasz zlecenie na naszej stronie, a osoby zajmujące się funduszami inwestycyjnymi same się do Ciebie zgłoszą i zaproponują swoje doradztwo! Nie czekaj i zacznij inwestować bezpiecznie już dziś!
Powrót do kategorii
Lista wykonawców w podkategorii Inwestycje, oszczędności

Brak wyników spełniających podane kryteria.

Fundusze inwestycyjne – oszczędzanie i inwestowanie – oferty

W czasach wysokiej inflacji ważne jest zadbanie o to, żeby nasze oszczędności nie traciły na wartości. Z pomocą przychodzą różne instrumenty finansowe, np. fundusze inwestycyjne. Odpowiednio wybrane, umożliwiają pomnażanie oszczędności. Aby zacząć, nie trzeba wcale dysponować dużymi pieniędzmi. Warto jednak mieć na uwadze, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje natychmiastowego zysku.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne pojawiły się w światowej gospodarce już na początku XX wieku (1863 rok, Wielka Brytania). W Polsce – w związku historią i przekształceniami – ten sektor finansowy powstał dopiero w 1992 roku. Wejście Polski do Unii Europejskiej niosło za sobą zmiany w przepisach prawnych dotyczące organizacji i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Dzięki akcesji można było zacząć dystrybucję jednostek zagranicznych funduszy w Polsce, a te polskie sprzedawać za granicą. 

Zasadę działania funduszy inwestycyjnych może przybliżyć ich inna nazwa – instytucje zbiorczego inwestowania. Zgodnie z ustawodawstwem, fundusz inwestycyjny to osoba prawna. Zajmuje się wyłącznie kupowaniem określonych statutem (czasem i nazwą) papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych. W praktyce fundusz gromadzi środki od uczestników, a następnie lokuje je na rynkach finansowych, które potencjalnie mogą przynieść największą stopę zwrotu, przy zakładanym, dopuszczalnym poziomie ryzyka. Fundusz działa we własnym imieniu, ale korzysta wyłącznie ze środków uczestników. Podejmuje decyzje, ale zarówno zyski, jak i straty, ponoszą członkowie. Udział w funduszu mogą wziąć zarówno osoby prywatne, jak i prawne, ale również podmioty nieposiadające osobowości prawnej. 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Obecnie dzielimy fundusze inwestycyjne, uwzględniając kilka kluczowych kryteriów. Jednym z nich jest to, jaką formę prawną przyjmuje fundusz. W tym podziale się znajdują:

  • specjalistyczne FI otwarte – jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem handlu, ale wyłącznie dla określonej statutem grupy;

  • FI otwarte – inwestor otrzymuje jednostki uczestnictwa, które nie mogą zostać sprzedane, jedynie odziedziczone;

  • zamknięte – inwestor otrzymuje certyfikat uczestnictwa, który jest jednocześnie papierem wartościowym, zatem może stać się przedmiotem handlu.

Kolejnym, ważnym kryterium podziału, jest polityka lokacyjna:

  • fundusze akcji (inwestują w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe);

  • fundusze dłużnych papierów wartościowych;

  • fundusze mieszane (inwestują w akcje, papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe);

  • fundusze aktywów niepublicznych (inwestują w akcje spółek S.A. nienotowanych na giełdzie, w spółki Z O.O.).

Oszczędzanie i inwestowanie – oferty

Możesz zainwestować również w fundusze rynku surowców, absolutnej stopy zwrotu, nieruchomości lub te sekurytyzacyjne. Nie wiesz, które wybrać? Skontaktuj się z jednym z doradców finansowych, których znajdziesz w naszym serwisie. Przeanalizują oni Twoje potrzeby i oczekiwania oraz zakładane ryzyko. Zadbają o Twoje oszczędności.

Dodaj zlecenie i poczekaj na kontakt lub samodzielnie wyszukaj oferty doradców spełniających Twoje oczekiwania. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce łatwo wyselekcjonujesz tych, którzy wykonują usługi w najbliższej okolicy.