Polityka prywatności Majsteria.pl

Dlaczego przygotowaliśmy tą informację?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”).


Niniejszy dokument stanowi uregulowanie zasad ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu Majsteria, w tym Wykonawców oraz Zlecających, i stanowi integralną część Regulaminu serwisu Majsteria.pl (dalej: Regulamin). Definicje ujęte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio