• lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie
 • Oferuję usługi w zakresie: • pełnienia funkcji kierownika budowy, • nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi, • prowadzenia dokumentacji budowy / dziennika budowy, • wykonywania przedmiarów / obmiarów robót budowlanych oraz kosztorysów, • doradztwa technicznego, sporządzania ocen i ekspertyz technicznych • wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych (w zakresie architektury i konstrukcji budowlanych oraz kominiarskie), • odbiorów technicznych mieszkań/domów od deweloperów,

  Kategorie, w których działam

  Budowa, Remont > Budowa domu
  Budowa, Remont > Dachy, rynny, kominy
  Budowa, Remont > Obsługa budowy
  Budowa, Remont > Pozostałe prace budowlane
  Budowa, Remont > Przetargi budowlane
  Prawo, finanse > Doradztwo, pośrednictwo
  Prawo, finanse > Kosztorysy, ekspertyzy
  Kultura, sztuka > Oprawa muzyczna

  Dyplomy i certyfikaty

  Uprawnienia budowlane

  Data uzyskania

  2021-03-18T00:00:00+01:00

  Opis

  Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.